Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-461
Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών

Διδάσκων

Τσικριτζής Δημήτριος
email
dtsikritzis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
γραφείο

Γενικές Πληροφορίες

Διδακτικές ώρες
  • Διαλέξεις: 3×10
  • Tutorials - Παρουσιάσεις Project: 3×2
  • Σύνολο: 36
Ώρες διδασκαλίας
Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ανακοινώσεις

Διδακτέα Ύλη

Σημειώσεις Διαλέξεων - Ερωτήσεις - Ασκήσεις

https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM8108/

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. "Επιστήμη και Τεχνική των Κεραμικών", Χ.Π. Φτίκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
  3. "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών", William D. Callister, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
  4. "Fundamentals of Ceramics", M.W. Barsoum, Taylor and Francis group, 2003.
  5. "Physical chemistry", P. W. Atkins, J. D. Paula, Oxford University press, 2002.
  6. Άρθρα επισκόπησης από περιοδικά... και άλλα...