ΕΤΥ-461
Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών

Διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Ξυλούρη
email
axylouri@gmail.com
τηλέφωνο
2810 545119
γραφείο

Γενικές Πληροφορίες

Διδακτικές ώρες
  • Διαλέξεις: 3×10
  • Tutorials - Παρουσιάσεις Project: 3×2
  • Σύνολο: 36
Ώρες διδασκαλίας
Παρασκευή 17:00-20:00 Αίθουσα B2 Χημικού

Ανακοινώσεις

Διδακτέα Ύλη

Σημειώσεις

Ασκήσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Project 40%, τελική εξέταση 60%.

Τα Project αφορούν παρουσιάσεις θεμάτων από την ύλη του μαθήματος. Όσοι δεν παρουσιάσουν εργασία θα βαθμολογηθούν με άριστα το 9.

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. "Επιστήμη και Τεχνική των Κεραμικών", Χ.Π. Φτίκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
  3. "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών", William D. Callister, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
  4. "Fundamentals of Ceramics", M.W. Barsoum, Taylor and Francis group, 2003.
  5. "Physical chemistry", P. W. Atkins, J. D. Paula, Oxford University press, 2002.
  6. Άρθρα επισκόπησης από περιοδικά... και άλλα...

facebook icon