Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-464
Ειδικά Κεφάλαια Κεραμικών Υλικών

Διδάσκων

Διεξαγωγή μαθήματος

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο διδάσκων επιλέγει την ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα για να εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονα ερευνητικά θέματα των προηγμένων κεραμικών υλικών που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη τεχνολογική απήχηση.

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

  1. εξοικείωση των φοιτητών με τα ανεπτυγμένα κεραμικά υλικά,
  2. εμπέδωση των δομικών μηχανισμών για την δημιουργία κεραμικών υλικών με καθορισμένες ιδιότητες για την σύγχρονη εποχή,
  3. χρήση των γνώσεων αυτών για τη σωστή εφαρμογή των κεραμικών υλικών στους διάφορους τομείς.

Διδασκόμενη ύλη

Παρακάτω δίδεται μια περιορισμένη λίστα τέτοιων θεμάτων πλην όμως ο διδάσκων έχει την δυνατότητα να επιλέξει και εκτός αυτών.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση που περιλαμβάνει

Ο βαθμός ενισχύεται με Δημόσια Παρουσίαση εργασίας.

Βιβλιογραφία

Επιλεγμένα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά