Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-470
Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Κολλοειδών Διασπορών

Διδάσκων

Γιώργος Πετεκίδης
email
georgp@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391490
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-109

Διεξαγωγή μαθήματος

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Υλικά II: Πολυμερή-Κολλοειδή

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται στοιχεία σύνθεσης και χαρακτηρισμού κολλοειδών σωματιδίων (οργανικών και ανόργανων) και γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση και εμβάθυνση σε θέματα κολλοειδών που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα Υλικά ΙΙ (αλληλεπιδράσεις, σταθεροποίηση κολλοειδών σε διάλυμα). Επίσης συζητούνται νέα θέματα αφορούν την μηχανική επεξεργασία τον χαρακτηρισμό του μεγέθους, της επιφάνειας των κολλοειδών σωματιδίων καθώς και τα χαρακτηριστικά φαινόμενα σε διασπορές κολλοειδών όπως η σταθερότητα, η κροκίδωση/θρόμβωση και η καθίζηση. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού των σωματιδίων και των διασπορών τους, όπως η μικροσκοπία, η σκέδαση, ηλεκτροχημικές μέθοδοι και η ρεολογία. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

  1. εξοικείωση των φοιτητών με την σύνθεση κολλοειδών διασπορών,
  2. κατανόηση των βασικών μεθόδων χαρακτηρισμού σωματιδίων σε αραιές και πυκνές διασπορές,
  3. εξοικείωση με τεχνικές ρεολογίας.

Διδασκόμενη ύλη

Σημειώσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει συνδυασμό:

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις Μαθήματος (καθ. Γ. Πετεκίδης)
  2. R. J. Hunter, Foundations of Colloid Science, Oxford, University Press, New York, 2001
  3. W.B. Russel, D.A. Saville, W.R. Schowalter, Colloidal Dispersions, Cambridge University Press, 1989
  4. Κ. Παναγιώτου, Διεπιφανειακά Φαινόμενα & Κολλοειδή Συστήματα, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1998.
  5. D. F. Evans, H. Wennerström, The Colloidal Domain, Where Physics, Chemistry, Biology and Technology meet, 2nd Edition, John Willey and Sons, New York, 1999.
  6. R. M. Fitch, “Polymer Colloids, A comprehensive introduction”, Academic Press, London, 1997

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Soft Matter, Macromolecules, Langmuir, Journal of Colloid and Interface Science, Physical Review Letters, Physical Review E