ΕΤΥ-491
Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά

Διδάσκουσα

Μαρία Χατζηνικολαΐδου
email
mchatzin@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394276 (γραφείο) & 394277 (εργαστήριο)
γραφείο
208a, κτήριο Βιολογίας
εργαστήριο
225, κτήριο Βιολογίας

Ανακοινώσεις

Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο μόνο το ΕΤΥ-232 «Βιοχημεία και μοριακή βιολογία».

Διδασκόμενη Ύλη

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Τελική Εξέταση Εξαμήνου (100%).

Βιβλιογραφία

  1. B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, "Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine", Academic Press, 2004
  2. J. S. Temenoff, A. G. Mikos, "Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science", 2008
  3. J. B. Park, J. D. Bronzino, “Biomaterials - Principles and Applications“, CRC, 2002
  4. D. F. Williams, "Fundamental Aspects of Biocompatibility", Volume 1, CRC, 1981
  5. D. F. Williams, "Biocompatibility of Orthopedic Implants", CRC, 1982
  6. D. F. Williams, "Techniques in Biocompatibility Testing", CRC, 1986
  7. Sebastian Bauer, Patrik Schmuki, Klaus von der Mark, Jung Park, Engineering biocompatible implant surfaces: Part I: Materials and surfaces, Progress in Materials Science, Volume 58, Issue 3, April 2013, Pages 261-326.
  8. Klaus von der Mark, Jung Park, Engineering biocompatible implant surfaces: Part II: Cellular recognition of biomaterial surfaces: Lessons from cell–matrix interactions, Progress in Materials Science, Volume 58, Issue 3, April 2013, Pages 327-381.