Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-570
Ειδικά Κεφάλαια Χαλαρών Υλικών

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391469, 2810391300 (γραμματεία)
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-102

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Παρασκευή 17:00-20:00, Εργαστήριο Πολυμερών, ΙΤΕ

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να εμβαθύνει σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα χαλαρά υλικά, καλύπτοντας θέματα από τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό, τις στατικές και δυναμικές ιδιότητες και την κατεργασία χαλαρών υλικών.

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

Διδασκόμενη Ύλη

Το μάθημα αποτελείται από μια σύντομη αναδρομή των κύριων χαρακτηριστικών χαλαρής ύλης (κλίμακες μήκους, χρόνου και ενέργειας), της οποίας έπεται συζήτηση σε κάποια από τα παρακάτω θέματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών:

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω σετ ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με γραπτή τελική εξέταση στα ελληνικά (ή Αγγλικά αν ο διδάσκων είναι αγγλόφωνος) που περιλαμβάνει συνδυασμό επίλυσης προβλημάτων και ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων. Υπάρχει δυνατότητα για προφορική εξέταση για φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σημειώσεις

Βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά