Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' Εξάμηνο

Ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΧ (Y-Α2) ΓΧ (Y-Α2) ΓΜ I (Y-A2) ΓΧ (Y-Α2) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
10-11 << << << << <<
11-12 ΓΜ I (Y-A2) ΗΥ I (M-A210) Υ I (Υ-Α2) ΓΜ I (Y-A2) <<
12-13 << << << << ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
13-14 << <<
14-15 ΓΦ I (Υ-Α4) A I (M-A210) ΓΦ I (Υ-Α4) Υ I (Υ-Α2) <<
15-16 << << << <<
16-17 << ΓΦ I (M-A210)
17-18 <<
18-19
19-20
    • ΘΕΩΡΙΑ
    • ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  • Υ-Α2: Αίθουσα Α2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Υ-Α4: Αίθουσα Α4 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Μ-Α210: Αίθουσα Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  • Αιθ. ΗΥ: Αίθουσα ΗΥ (Ε-109) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Α. Λυμπεράτος
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Στούμπος, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
Α I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Μ. Σησαμάκης
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Δ. Στεφανάκης, Σ. Σταματιάδης