Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Διδάσκων

Σταματιάδης Σταμάτης

Email: stamatis@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394284

Γραφείο: Room B-201, CSD' Building

Ώρες γραφείου:

Ώρες και Αίθουσες Διδασκαλίας

Θεωρία
Τρίτη 09:00-11:00, αίθουσα 2 Φυσικού.
Εργαστήριο
Τρίτη 11:00-13:00, στο εργαστήριο υπολογιστών, αιθ. ΗΥ 2, στο Κτίριο Φυσικής.

Ανακοινώσεις

30 Ιανουαρίου 2023
Το μάθημα αρχίζει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλώ εγγραφείτε στο eclass του μαθήματος.

Συνοπτική αλλά πλήρης ανάπτυξη της ύλης γίνεται στις σημειώσεις. Οι σημειώσεις αυτές ακολουθώνται στις διαλέξεις.

Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Εξάμηνο Δ
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα