Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:27:29

Διδάσκων

Καφεσάκη Μαρία

Email: kafesaki@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810391547

Γραφείο: 203 Step-C, FORTH

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

Μιγαδική Ανάλυση

Γραμμική Αλγεβρα

Ανάλυση Fourier

Πιθανότητες

Για να δείτε τα περιεχόμενα αναλυτικά πατήστε εδώ

Περιεχόμενα μαθήματος και πηγές

Πρόχειρες σημειώσεις

Εκτός από τις παρακάτω σημειώσεις μπορείτε επίσης να διαβάσετε και τις πιο αναλυτικές και λεπτομερείς
σημειώσεις από τον κ. Σ. Σταματιάδη

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

  • Ι. Δ. Βέργαδου, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  • I. S. Sokolnikoff & R. M. Redheffer, Μαθηματικά για Φυσικούς και Μηχανικούς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  • N. Μυλωνά & Γ. Ε. Χατζαράκη, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Μ. Spiegel, Μιγαδικές Μεταβλητές, ΕΣΠΙ.
  • G. Strang, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης.
  • Ι. Κρόκου, Γραμμική Άλγεβρα, Εκδόσεις Άρνος.
  • P. Hoel, S. Port, C. Stone, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης.
  • Μ. Spiegel, Πιθανότητες και Στατιστική, ΕΣΠΙ.

Αγγλική:

Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά