Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Εισαγωγή στη σύνδεση μεταξύ ατομικής δομής και μακροσκοπικών ιδιοτήτων των στερεών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:28:00

Διδάσκων

Ρεμεδιάκης Γιάννης

Email: remed@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394250

Γραφείο: B207, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Ε
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά