Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:50:53

Διδάσκων

Καφεσάκη Μαρία

Email: kafesaki@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810391547

Γραφείο: 203 Step-C, FORTH

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Γ
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 7
Γλώσσα Ελληνικά