Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18:12:47

Διδάσκων

Τζωρτζάκης Στέλιος

Emails: stzortz@materials.uoc.gr , stzortz@iesl.forth.gr

Τηλ.: +302810391396

Γραφείο: Δ013, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου: Mon-Wen 11am-1pm

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας

Ανακοινώσεις

Τo μάθημα δεν θα δοθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Διδασκόμενη Ύλη

 • Ιδιότητες του φωτός – γραμμικές και μη-γραμμικές
 • Πηγές ακτινοβολίας και ανιχνευτές
 • Φυσική της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με βιοϋλικά
 • Σύγχρονες τεχνικές βιο-απεικόνισης και φασματοσκοπίας
 • Οπτικοί βιο-ανιχνευτές – διατάξεις οπτικών ινών – ενδοσκοπήσεις
 • Lab-on-Chip, Lab-on-Fiber
 • Σύγχρονα θέματα έρευνας του τομέα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος αναμένεται να:

 • Κατανοούν τη φυσική αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με βιοϋλικά σε όλο το εύρος του φάσματος.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν για να αξιολογούν με επιστημονικό τρόπο τη χρήση διαφορετικών τύπων λέιζερ στη Βιολογία και την Ιατρική.
 • Είναι σε θέση να προτείνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις φωτονικής στην επεξεργασία, φασματοσκοπική ανάλυση και απεικόνιση βιοϋλικών.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις και εργασίες του μαθήματος αναρτώνται στο teleclass.

Αξιολόγηση φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα 10% (Παρουσιάσεις 10%), Τελική εξέταση 90% (80%).
 • Εναλλακτικά: Τελική εξέταση 100%.

Βιβλιογραφία

 • Biophotonics – Concepts to Applications, G. Keiser, Springer
 • Ultrafast Biophotonics, P. Vasa, D. Mathur, Springer
 • Handbook of Biophotonics, Popp J., Tuchin V.V., Chiou A., Heinemann S.H. (Eds.), Wiley
 • Understanding Biophotonics, K. K. Tsia (Ed.), Pan Stanford Publishing
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Ζ
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα