Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:18:11

Διδάσκων

Λυμπεράτος Ανδρέας

Email: lyb@materials.uoc.gr

Τηλ.: +30 2810394286

Γραφείο: B211, Computer Science Building

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13.00-14.00 , Τετάρτη 11.00-12.00

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά Προαπαιτούμενα για φοιτητές Φυσικού: ΦΥΣ102, ΦΥΣ113, ΦΥΣ301. Προαπαιτούμενα για φοιτητές Χημικού: ΧΗΜ012, ΧΗΜ014.

Προαπαιτούμενα

ΤΕΤΥ
362
Φυσικό
102,113,301
Χημικό
012,014

Ανακοινώσεις

 • Οι σημειωσεις του μαθηματος, ασκησεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass του τμήματος.

Διδασκόμενη Ύλη

 • Μαγνητοστατική
 • Μέθοδοι μαγνητικών μετρήσεων
 • Μαγνητικές περιοχές
 • Σιδηρομαγνητικά σωματίδια
 • Λεπτά υμένια
 • Εφαρμογές σιδηρομαγνητικών υλικών
 • Τεχνολογία μαγνητικής εγγραφής

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολόγηση

Project 30%
Πρόοδος 35%
Τελική εξέταση 35%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η τελική εξέταση εφ’ όλης της ύλης προσμετρά 70%, εάν η τελική βαθμολογία είναι καλύτερη.

Το project είναι υποχρεωτικό, αρχίζει 5-6 εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων και περιλαμβάνει γραπτή εργασία 10-15 σελίδων σε ένα θέμα και γλώσσα (ελληνική ή αγγλική) επιλεγμένη από τον φοιτητή, από μία λίστα θεμάτων βασισμένη στην ύλη του μαθήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παραδίδουν εκτενέστερη εργασία 15-20 σελίδων και κάνουν επίσης μια προφορική παρουσίαση της εργασίας αυτής.

Βιβλιογραφία

 1. J.M.D. Coey, Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά, Εκδόσεις Public City, Θεσσαλονίκη (2012).
 2. D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman & Hall (1991).
 3. B.D. Cullity, Introduction to Magnetic Materials, Addison Wesley (1972).
 4. S. Chikajumi, Physics of magnetism , Krieger (1978).
 5. C. Kittel, Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης , Εκδόσεις Πνευματικός (1976).
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα