Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη φυσική του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και οπτικής, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά για την οποία χρησιμοποιείται ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:06:22

Διδάσκοντες

Σταματιάδης Σταμάτης

Email: stamatis@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394284

Γραφείο: Room B-201, CSD' Building

Ώρες γραφείου:

Γλυνός Εμμανουήλ

Email: eglynos@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394289 or +302810391353

Γραφείο: E.114, κτίριο Μαθηματικών

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 12:00-14:00 και Τετάρτη 12:00-14:00.
Ώρες Ασκήσεων
Παρασκευή 12:00-14:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

 • Hλεκτρικά πεδία, νόμος Coulomb, νόμος Gauss
 • Hλεκτρικό δυναμικό
 • Πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση
 • Kυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία
 • Πηγές μαγνητικού πεδίου, νόμος Biot- Savart, νόμος Ampere
 • Nόμος Faraday, επαγωγή, πηνία
 • Kυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος
 • H φύση του φωτός, νόμοι γεωμετρικής Oπτικής
 • Γεωμετρική Oπτική, κάτοπτρα, φακοί
 • Συμβολή του φωτός

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. Εμπέδωση των βασικών νόμων και εννοιών της φυσικής του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και της οπτικής.
 2. Χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για την ανάλυση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων της φυσικής με τη χρήση απλών διαφορικών εξισώσεων και απειροστικού λογισμού.
 3. Προετοιμασία των φοιτητών για την εμβάθυνση στη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού (μάθημα ΕΤΥ-301) και της οπτικής (μάθημα ΕΤΥ-302).

Διδακτικό υλικό

Ασκήσεις

Classwork

Τα θέματα των classworks αναρτώνται κάθε Τετάρτη στη σελίδα του μαθήματος στο eclass και λύνονται την Παρασκευή από τους φοιτητές με τη βοήθεια διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Homework

Οι ασκήσεις των homeworks αναρτώνται κάθε Παρασκευή στη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Δεν είναι υποχρεωτικές, δεν παραδίδονται και δεν βαθμολογούνται. Οι λύσεις αναρτώνται κάθε Τετάρτη.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος 50%
Τελική εξέταση 50%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης, εφ όλης της ύλης, προσμετρά 100% εάν η συνολική βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη.

Βιβλιογραφία

 • R.A. Serway και Jewett, ‘Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς’, εκδόσεις Κλειδάριθμος (2013)
 • D.C. Giancoli, Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, Τόμος ΙΙ, εκδόσεις Τζιόλα (2017).
 • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Φυσική, Τόμος ΙΙ, εκδόσεις Gutenberg (2008).
 • Η.D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική: με σύγχρονη Φυσική, Τόμος ΙΙ, εκδόσεις Παπαζήση (2009)

(οποιοδήποτε από τα ανωτέρω βιβλία καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης)

 • P.G. Hewitt, ‘Oι έννοιες της Φυσικής’ τόμος ΙΙ, ΠΕΚ (1994).
 • R.P. Feynman, R.B. Leighton, Sands, M., The Feynman Lectures on Physics, τόμοι Ι, II, Addison-Wesley (1963) (βιβλίο αναφοράς σε ειδικευμένα θέματα)
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 6
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα