ΕΤΥ-102
Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός—Οπτική

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
2ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 52
  • Φροντιστήριο: 26
  • Μελέτη: 72
  • Σύνολο: 150

Διδάσκων

Ανδρέας Λυμπεράτος
email
lyb@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394286
γραφείο
B211, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου

Βοηθοί ασκήσεων

Σταμάτης Σταματιάδης
email
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
γραφείο
B201, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Μετά από συννενόηση μέσω email
Andrei Munteanu
email
munteanu@materials.uoc.gr
ώρες γραφείου
Δευτέρα 10:00-12:00 ή μετά από συννενόηση μέσω email

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 11:00-13:00 και Τετάρτη 11:00-13:00, αμφ. A Επιστήμης Υπολογιστών.
Ώρες Ασκήσεων
Παρασκευή 11:00-13:00, αιθ. Α2 Επιστήμης Υπολογιστών.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη φυσική του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και οπτικής, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά για την οποία χρησιμοποιείται ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

  1. Εμπέδωση των βασικών νόμων και εννοιών της φυσικής του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και της οπτικής.
  2. Χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για την ανάλυση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων της φυσικής με τη χρήση απλών διαφορικών εξισώσεων και απειροστικού λογισμού.
  3. Προετοιμασία των φοιτητών για την εμβάθυνση στη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού (μάθημα ΕΤΥ-301) και της οπτικής (μάθημα ΕΤΥ-302).

Διδακτικό υλικό

Διαλέξεις

Ασκήσεις

Classwork

Τα θέματα των classworks αναρτώνται κάθε Τετάρτη στην ιστοσελίδα του μαθήματος και λύνονται την Παρασκευή από τους φοιτητές με τη βοήθεια διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Homework

Οι ασκήσεις των homeworks αναρτώνται κάθε Παρασκευή. Δεν είναι υποχρεωτικές, δεν παραδίδονται και δεν βαθμολογούνται. Οι λύσεις αναρτώνται κάθε Τετάρτη.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος50%
Τελική εξέταση50%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης, εφ όλης της ύλης, προσμετρά 100% εάν η συνολική βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη.

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων

Βιβλιογραφία

(οποιοδήποτε από τα ανωτέρω βιβλία καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης)