ΕΤΥ-102
Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός—Οπτική

Διδάσκων

Ανδρέας Λυμπεράτος
email
lyb@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394286
γραφείο
B211, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου
Τρίτη 15:00-16:00 (Β211 Κτήριο ΗΥ)

Βοηθοί ασκήσεων

Σταμάτης Σταματιάδης
email
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
γραφείο
B201, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Μετά από συννενόηση μέσω email
Andrei Munteanu
email
munteanu@materials.uoc.gr
γραφείο
Γραφείο μεταπτυχιακών (απέναντι από τη Γραμματεία)
ώρες γραφείου
Δευτέρα 10:00-12:00 ή μετά από συννενόηση μέσω email

Ανακοινώσεις

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 12:00-14:00 και Τετάρτη 16:00-18:00, αμφ. A Επιστήμης Υπολογιστών.
Ώρες Ασκήσεων
Παρασκευή 15:00-17:00, αιθ. Α2 Επιστήμης Υπολογιστών.

Εξεταστέα ύλη

Σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό σπουδών


Διδακτικό υλικό

Ασκήσεις

Τα θέματα των ασκήσεων αναρτώνται κάθε Τετάρτη στην ιστοσελίδα του μαθήματος και λύνονται την Παρασκευή από τους φοιτητές με τη βοήθεια διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι λύσεις θα μοιράζονται στο τέλος της ώρας των ασκήσεων, την Παρασκευή.


Βαθμολογία

Α. Θα δοθεί σειρά 5 προόδων με βάρος 6% έκαστη στην τελική βαθμολογία. Οι πρόοδοι προσμετρούν συνολικά 30% και η τελική εξέταση 70% στη βαθμολογία.

Β. Η τελική εξέταση προσμετρά 100%, αν η βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση Α.

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων

Βιβλιογραφία

  1. R.A. Serway, Physics for Scientists and Engineers, τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ, μετάφραση στα Ελληνικά και έκδοση από το Λεωνίδα Ρεσβάνη (1990)
  2. R.A. Serway και Jewett, 'Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς', εκδόσεις Κλειδάριθμος (2013)
  3. Η.D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική τόμος ΙΙ, εκδόσεις Παπαζήση (1994)
  4. P.G. Hewitt, 'Oι έννοιες της Φυσικής' τόμος ΙΙ, ΠΕΚ (1994).

facebook icon