Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-102
Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός—Οπτική

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
2ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 52
  • Φροντιστήριο: 26
  • Μελέτη: 72
  • Σύνολο: 150

Διδάσκων

Ανδρέας Λυμπεράτος
email
lyb@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394286
γραφείο
B211, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου
Δευτέρα 13:00-14:00 Για να υποβάλλετε ερωτήματα επισκεφθείτε το link.

Βοηθοί ασκήσεων

Σταμάτης Σταματιάδης
email
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
γραφείο
B201, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Μετά από συννενόηση μέσω email
Άννα Θεοδώση
email
annatheodosi@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391849
γραφείο
ώρες γραφείου
Παρασκευή 15:00-16:00

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 11:00-13:00 και Τετάρτη 11:00-13:00.
Ώρες Ασκήσεων
Παρασκευή 11:00-13:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη φυσική του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και οπτικής, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά για την οποία χρησιμοποιείται ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

  1. Εμπέδωση των βασικών νόμων και εννοιών της φυσικής του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και της οπτικής.
  2. Χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για την ανάλυση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων της φυσικής με τη χρήση απλών διαφορικών εξισώσεων και απειροστικού λογισμού.
  3. Προετοιμασία των φοιτητών για την εμβάθυνση στη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού (μάθημα ΕΤΥ-301) και της οπτικής (μάθημα ΕΤΥ-302).

Διδακτικό υλικό

Οι διαλέξεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Ασκήσεις

Classwork

Τα θέματα των classworks αναρτώνται κάθε Τετάρτη στη σελίδα του μαθήματος στο eclass και λύνονται την Παρασκευή.

Homework

Οι ασκήσεις των homeworks αναρτώνται κάθε Παρασκευή στη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Δεν είναι υποχρεωτικές, δεν παραδίδονται και δεν βαθμολογούνται. Οι λύσεις αναρτώνται κάθε Τετάρτη.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος50%
Τελική εξέταση50%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης, εφ όλης της ύλης, προσμετρά 100% εάν η συνολική βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη.

Βιβλιογραφία

(οποιοδήποτε από τα ανωτέρω βιβλία καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης)