Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-212
Διαφορικές Εξισώσεις ΙI

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Φροντιστήριο: 13
 • Μελέτη: 78
 • Σύνολο: 130

Διδάσκων

Ανδρέας Λυμπεράτος
email
lyb@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394286
γραφείο
B211, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες Γραφείου
Κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Πέμπτη 09:00-11:00
Ώρες Ασκήσεων
Δευτέρα 16:00-18;00

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στον φοιτητή μια σύγχρονη εκπαίδευση στις μερικές διαφορικές εξισώσεις. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. Ουσιώδης γνώση και μαθηματική κατανόηση της θεωρίας των μερικών διαφορικών εξισώσεων και των μεθόδων της επίλυσης τους.
 2. Προωθημένη ικανότητα μαθηματικής διατύπωσης και επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων της φυσικής.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος50%
Τελική εξέταση50%

Η πρόοδος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης, εφ όλης της ύλης, προσμετρά 100% εάν η συνολική βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη.

Βιβλιογραφία

 1. Σ. Τραχανάς, "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις", ΠΕΚ, Ηράκλειο, (2001)
 2. W.A. Strauss, "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις", Wiley. Ελληνική έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2008)
 3. Ι. Βεργάδος, "Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι", ΠΕΚ, Ηράκλειο (2005)
 4. Ι. Βεργάδος, "Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ", Συμμετρία, Αθήνα (2004)
 5. W.E. Boyce and R.C. di Prima, "Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα συνοριακών τιμών", Wiley. Ελληνική έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1999)