Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ETY-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI
Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Διδάσκων

Σταμάτης Σταματιάδης
email
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
γραφείο
Γραφείο B-201, Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ώρες και Αίθουσες Διδασκαλίας

Θεωρία
Δευτέρα 09:00-11:00.
Εργαστήριο
Τετάρτη 17:00-18:00

Ανακοινώσεις

30 Αυγούστου 2021
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στις 16:00-19:00, στην αίθουσα υπολογιστών του ΤΕΤΥ (αίθ. Ε-109 στο κτίριο Μαθηματικού, απέναντι από τη γραμματεία ΤΕΤΥ).

Το θεωρητικό μέρος της εξέτασης θα διαρκέσει 40' και η συμμετοχή του στον τελικό βαθμό είναι 33%. Σε αυτό οι σημειώσεις και τα βιβλία δεν επιτρέπονται. Μπορείτε να έχετε μαζί σας μία σελίδα Α4 με τύπους που θα επιλέξετε (και θα γράψετε) εσείς. To κομπιουτεράκι είναι απαραίτητο.

Το υπολογιστικό μέρος της εξέτασης θα διαρκέσει 80' και η συμμετοχή του στον τελικό βαθμό είναι 67%. Σε αυτό μπορείτε να έχετε δικό σας υπολογιστή, ανοιχτά βιβλία, κλπ. Τυχόν αρχεία που χρειάζεστε, θα τα φέρετε σε usb stick.

Αντικείμενο –Σκοπός

Το μάθημα ασχολείται με τη διαδικασία αριθμητικής επίλυσης διαφόρων φυσικών προβλημάτων στον υπολογιστή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές Φυσικού και ΤΕΤΥ που γνωρίζουν μαθηματικά Α' έτους (Γενικά Μαθηματικά Ι & ΙΙ, Μαθηματικά για Φυσικούς Ι / Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διαφορικές Εξισώσεις Ι) και προγραμματισμό ΗΥ σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.

Διδακτέα Ύλη

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει

Διδακτικά Βοηθήματα

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του μαθήματος παίζει η ιστοσελίδα του με σχετικές ανακοινώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και άλλο υλικό. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στις διαλέξεις και στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Συνοπτική αλλά πλήρης ανάπτυξη της ύλης γίνεται στις σημειώσεις. Οι σημειώσεις αυτές ακολουθώνται στις διαλέξεις.

Εξετάσεις

Στο μάθημα γίνονται δώδεκα εργαστήρια. Η παρουσία είναι προαιρετική. Η ενεργός συμμετοχή στο εργαστήριο μετρά θετικά.

Επειδή η Θεωρία και το Εργαστήριο σχετίζονται αρκετά, συνιστάται ιδιαίτερα η παρακολούθηση και των διαλέξεων και των εργαστηρίων. Οι διαλέξεις μέσα από παραδείγματα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την ύλη που παραδόθηκε, ώστε να προετοιμαστείτε για την πρόοδο και τις εργαστηριακές ασκήσεις στον υπολογιστή.

Πρόοδος

Στο μάθημα δίνεται προαιρετική πρόοδος. Η εξεταστέα ύλη της προόδου περιλαμβάνει τα κεφάλαια 2-4 των σημειώσεων. Συγκεκριμένα:

Τελική εξέταση

Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης περιλαμβάνει όλη την ύλη, δηλαδή την ύλη της προόδου και τα κεφάλαια 5,7 των σημειώσεων.

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση περιλαμβάνει μόνο ασκήσεις και γίνεται σε δύο μέρη διάρκειας 60 λεπτών το καθένα: θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις (στον υπολογιστή). Κατά την εξέταση της θεωρίας μπορείτε να έχετε μαζί σας μία σελίδα Α4 με όποιες σημειώσεις θέλετε. Το κομπιουτεράκι είναι απαραίτητο. Κατά την εξέταση του εργαστηρίου είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ή οποιοδήποτε βιβλίο.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

Τελικός βαθμός

O τελικός βαθμός υπολογίζεται από

Παρατηρήσεις

Αν ο βαθμός στην τελική εξέταση είναι μεγαλύτερος από το βαθμό της προόδου (ή αν ο φοιτητής δεν συμμετείχε στην πρόοδο), ο βαθμός της τελικής εξέτασης μετρά κατά 100%.

Αν ο βαθμός της προόδου είναι πολύ μεγαλύτερος (κατά την κρίση του εξεταστή) από το βαθμό της τελικής εξέτασης, δεν υπολογίζεται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού.

Ο βαθμός της προόδου δεν υπολογίζεται στο βαθμό της επαναληπτικής εξεταστικής (Σεπτεμβρίου).

Θέματα Εξετάσεων και Προόδων

ΈτοςΠρόοδοςΤελική εξέταση Επαναληπτική εξέταση
2005-2006 A A
2006-2007 A A A
2007-2008 ΑΒΓ ΑΒΓΔ A
2008-2009 A A A
2009-2010 A A A
2010-2011 A A A
2011-2012 A A A
2012-2013 A A A
2013-2014 A A
2014-2015 A A
2015-2016 A A
2016-2017 A A  Β
2017-2018 A A
2018-2019 A A
2019-2020 A A
2020-2021 A A

Διαλέξεις

Πρώτη
Διαδικαστικά. Δυαδικό σύστημα, αναπαράσταση ακεραίων και πραγματικών, συνέπειες.

Παρουσίαση

Δεύτερη
Εύρεση ριζών: Μέθοδοι διχοτόμησης, ψευδούς θέσης, τέμνουσας.

Παρουσίαση

Τρίτη
Εύρεση ριζών: Μέθοδοι Müller, σταθερού σημείου, Newton-Raphson, Halley.

Παρουσίαση

Τέταρτη
Γραμμικά συστήματα: μέθοδοι Cramer, Gauss.

Παρουσίαση

Πέμπτη
Γραμμικά συστήματα: μέθοδοι Gauss-Jordan, LU, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, αντίστροφος πίνακας, ορίζουσα, ιδιοτιμές-ιδιοδιανύσματα.

Παρουσίαση

Έκτη
Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων.

Παρουσίαση

Συλλογές συναρτήσεων BLAS/LAPACK

Παρουσίαση

Έβδομη
Προσέγγιση συναρτήσεων: Πολυώνυμο, σφάλμα, φαινόμενο Runge, λόγος πολυωνύμων, Padé, ευθύγραμμα τμήματα, spline.

Παρουσίαση

Όγδοη
Προσέγγιση: παράγωγοι, ελάχιστα τετράγωνα.

Παρουσίαση

Ένατη
Ολοκλήρωση: μέθοδοι τραπεζίου, Simpson 1/3 και 3/8. Μέθοδος παραγωγής τύπων Newton-Cotes (ανοιχτών-κλειστών). Ολοκλήρωση: μέθοδος Romberg, μέθοδοι Gauss, μέθοδος Clenshaw–Curtis.

Παρουσίαση

Δέκατη
Διαφορικές Εξισώσεις: μέθοδοι Τaylor, Εuler (explicit και implicit), Crank-Nicolson, Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης.

Παρουσίαση

Ενδέκατη
Διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Αλγόριθμος FFT (Fast Fourier Transform).

Παρουσίαση

Ασκήσεις Εργαστηρίου

 1. Εργαστήριο Πρώτο
 2. Εργαστήριο Δεύτερο
 3. Εργαστήριο Τρίτο
 4. Εργαστήριο Τέταρτο
 5. Εργαστήριο Πέμπτο
 6. Εργαστήριο Έκτο
 7. Εργαστήριο Έβδομο
 8. Εργαστήριο Όγδοο
 9. Εργαστήριο Ένατο
 10. Εργαστήριο Δέκατο
 11. Εργαστήριο Ενδέκατο

Βιβλιογραφία

 1. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, "Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς", έκδοση 7η. Εκδόσεις Τζιόλα. 2016.
 2. Γ. Δ. Ακρίβης και Β.Α. Δουγαλής, "Εισαγωγή στην Aριθμητική Aνάλυση", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, 4η έκδοση.
 3. Μπακόπουλος Α. και Ι. Χρυσοβέργης, «Εισαγωγή στην Aριθμητική Aνάλυση», Εκδ. Συμεών, 1996.
 4. Σ. Περσίδης και X. Bάρβογλης, «Aριθμητική Aνάλυση με Eφαρμογές στη Φυσική», Θεσσαλονίκη, (1984).
 5. Kincaid, D. and Cheney, W. «Mathematics of Scientific Computing», 3rd eds., Brooks/Cole, 2002.
 6. Ι. D. Kahaner, C. Moler, S. Nash, «Numerical methods and software», Prentice Hall, (1989).

Πληθώρα άλλων βιβλίων Αριθμητικής Ανάλυσης υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης ή σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο.