Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-243
Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 52
 • Μελέτη: 100
 • Σύνολο: 152

Διδάσκων

Γ. Πετεκίδης
email
georgp@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391490
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-109
Ώρες Γραφείου

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00.

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος

Διδασκόμενη ύλη

Εισαγωγή
 • Ανασκόπηση συστήματων χαλαρής ύλης: Πολυμερή, Κολλοειδή, Βιοϋλικά, Τασιενεργά, Υγροί κρύσταλλοι, Γαλακτώματα, Αφροί.
Πολυμερή
 • Εισαγωγή
 • Ονοματολογία πολυμερών, Ταξινόμηση πολυμερών
 • Στοιχεία σύνθεσης πολυμερών
 • Χαρακτηρισμός πολυμερών, Διαμόρφωση μακρομοριακών αλυσίδων, Μοριακό βάρος, Γυροσκοπική ακτίνα
 • Διαλύματα, Περιοχές συγκεντρώσεων, Αλληλεπιδράσεις
 • Ισορροπία φάσεων
 • Αμορφα και κρυσταλλικά πολυμερή. Ελαστομερή
 • Πολυμερικά μείγματα και συμπολυμερή
Κολλοειδή
 • Εισαγωγή
 • Τύποι κολλοειδών συστημάτων
 • Δυνάμεις, Αλληλεπίδρασεις, Σταθεροποίηση κολλοειδών
 • Μίγματα κολλοειδών – πολυμερών
 • Πυκνά αιωρήματα κολλοειδών
 • Κρύσταλλοι κολλοειδών
 • Συσσωματώματα, Πηκτώματα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στην Χαλαρή Ύλη με έμφαση σε δύο βασικές κατηγορίες χαλαρών υλικών, τα πολυμερή και τα κολλοειδή. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την μελέτη χαλαρών υλικών όπως Πολυμερή και Κολλοειδή και συγκεκριμένα αφορά την μελέτη των δομικών τους στοιχείων, της δομής και των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων τους καθώς και των μηχανισμών αυτό-οργάνωσης που επηρεάζουν τις τελικές ιδιότητες τους ως υλικών.

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τα χαλαρά υλικά και η τεκμηριωμένη αναγνώριση των διαφορετικών κατηγοριών χαλαρών υλικών
 2. εμπέδωση των φυσικών μηχανισμών που διέπουν την διαμόρφωση, τις αλληλεπιδράσεις και την δομή και τις θερμοδυναμική συμπεριφορά πολυμερικών αλυσίδων σε διαλύματα
 3. κατανόηση των δυνάμεων αλληλεπιδράσης σε κολλοειδή συστήματα και των αποτελεσμάτων που έχουν στην σταθερότητα και την αυτοοργάνωσή τους
 4. κατανόηση των θερμοδυναμικών φάσεων και των μετασταθών καταστάσεων όπως ύαλοι και πηκτώματα
 5. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών» (ETY- 471) και Φυσική Πολυμερών (ΕΤΥ-450)

Σημειώσεις

Νέες Σημειώσεις (2019)

Διαφάνειες Παρουσιάσεων 2020

Λυμένες Ασκήσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με μια (προαιρετική) πρόοδο (40%) και μια τελική γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει συνδυασμό ανάπτυξης θεμάτων που αφορούν τόσο θεωρητικές ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και ασκήσεις υπολογισμών.

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Μαθήματος
 2. W.D. Callister, Jr. "Materials Science and Engineering, An introduction," 5th edition, John Willey and Sons, New York (1999)
 3. Ι. W. Hamley, "Introduction to soft Matter," John Willey and Sons, New York (2000)
 4. R.A.L. Jones, "Soft Condensed Matter," Oxford University Press. Oxford (2002)
 5. Κ. Παναγιώτου, "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών," Εκδ. Πήγασος 2000, Θεσσαλονίκη (1996)
 6. Κ. Παναγιώτου, "Κολλοειδή," Θεσσαλονίκη (1998)
 7. D. F. Evans, H. Wennerström, "The Colloidal Domain, Where Physics, Chemistry, Biology and Technology meet," 2nd Edition, John Willey and Sons, New York(1999)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Soft Matter, Macromolecules, Langmuir, Journal of Colloid and Interface Science, Physical Review Letters, Physical Review E