Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Α' Εξάμηνο

ΕΤΥ-121 | Υποχρεωτικό
Γενική Χημεία
ΕΤΥ-111 | Υποχρεωτικό
Γενικά Μαθηματικά Ι
ΕΤΥ-101 | Υποχρεωτικό
Γενική Φυσική Ι
ΕΤΥ-011 | Υποχρεωτικό
Αγγλικά Ι

Β' Εξάμηνο

ΕΤΥ-116 | Υποχρεωτικό
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΕΤΥ-012 | Υποχρεωτικό
Αγγλικά ΙI
ΕΤΥ-122 | Υποχρεωτικό
Οργανική Χημεία
ΕΤΥ-124 | Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Χημείας
ΕΤΥ-112 | Υποχρεωτικό
Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Γ' Εξάμηνο

ΕΤΥ-225 | Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Χημείας Υλικών
ΕΤΥ-222 | Επιλογής
Φασματοσκοπία
ΕΤΥ-260 | Υποχρεωτικό
Θερμοδυναμική
ΕΤΥ-223 | Υποχρεωτικό
Ανόργανη Χημεία
ΕΤΥ-211 | Υποχρεωτικό
Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Δ' Εξάμηνο

ΕΤΥ-202 | Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως
ΕΤΥ-232 | Υποχρεωτικό
Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία
ΕΤΥ-243 | Υποχρεωτικό
Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή
ΕΤΥ-212 | Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Διαφορικές Εξισώσεις ΙI

Ε' Εξάμηνο

ΕΤΥ-343 | Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
ΕΤΥ-335 | Υποχρεωτικό
Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία
ΕΤΥ-301 | Υποχρεωτικό
Ηλεκτρομαγνητισμός

ΣΤ' Εξάμηνο

ΕΤΥ-302 | Επιλογής
Οπτική και Κύματα
ΕΤΥ-344 | Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Στερεών Υλικών
ΕΤΥ-348 | Επιλογής
Υλικά και Περιβάλλον

Ζ' Εξάμηνο

-ΕΤΥ-428 | Επιλογής
Βιώσιμα (Βιο)πολυμερή
ΕΤΥ-453 | Επιλογής
Κρυσταλλοχημεία
ΕΤΥ-403 | Επιλογής
Βιοφωτονική
ΕΤΥ-445 | Επιλογής
Ρευστοδυναμική

Η' Εξάμηνο

ΕΤΥ-483 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών
ΕΤΥ-491 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά
ΕΤΥ-452 | Επιλογής
Σύνθεση Πολυμερών
ΕΤΥ-481 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών
ΕΤΥ-471 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών
ΕΤΥ-461 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών
ΕΤΥ-450 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Φυσική Πολυμερών
ΕΤΥ-447 | Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών