ΕΤΥ-301
Ηλεκτρομαγνητισμός

Διδάσκων

Ν. Πελεκάνος
email
pelekano@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394107

Ανακοινώσεις

Ύλη Μαθήματος

Ενδεικτική Ύλη και επιλογή ασκήσεων από το ΝΕΟ βιβλίο του D. J. Griffiths

Κεφ. 1
Ασκήσεις: 1.2, 1.5, 1.6, 1.13, 1.16, 1.19-1.21, 1.26-1.28, 1.32, 1.33, 1.36-1.39, 1.41-1.44, 1.46-1.48, 1.49-1.51, 1.53, 1.58, 1.60, 1.62
Κεφ.2 (δεν θα εξετασθεί το 2.5.3)
Ασκήσεις:2.1-2.6, 2.9, 2.10, 2.11-2.18, 2.19, 2.20, 2.21-2.24, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35-2.36, 2.42, 2.45, 2.46
Κεφ.3 (από το Κεφ. 3.4 διαβάστε μόνο για δίπολα, δηλαδή τα Παρ. 3.10 και 3.4.4)
Ασκήσεις: 3.7-3.10, 3.17-3.18, 3.31, 3.33, 3.37
Κεφ.4 (μη διαβάσετε το 4.4.4)
Ασκήσεις: 4.5-4.8, 4.10, 4.11, 4.14-4.16, 4.17 α, 4.18-4.20, 4.26, 4.31, 4.32
Κεφ.5
Ασκήσεις: 5.4-5.6, 5.7-5.9, 5.10 α, 5.13-5.16, 5.18, 5.22-5.26, 5.33-5.35, 5.37

Ενδεικτική Ύλη και επιλογή ασκήσεων από το ΠΑΛΑΙΟ βιβλίο του D. J. Griffiths

Κεφ. 1
Ασκήσεις: 1.2, 1.6, 1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.20-1.22, 1.27-1.29, 1.31, 1.33, 1.35-1.38, 1.40-1.43, 1.45-1.48, 1.50-1.52, 1.54, 1.57, 1.60-1.62
Κεφ.2 (δεν θα εξετασθεί το 2.5.3)
Ασκήσεις: 2.1-2.6, 2.9, 2.10, 2.11-2.18, 2.19, 2.20, 2.21-2.24, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.43, 2.46, 2.47
Κεφ.3 (από το Κεφ. 3.4 διαβάστε μόνο για δίπολα, δηλαδή τα Παρ.10 και 3.4.4)
Ασκήσεις: 3.6-3.9, 3.31, 3.33, 3.37
Κεφ.4 (μη διαβάσετε τα 4.4.4 και 4.4.5)
Ασκήσεις: 4.5-4.8, 4.10, 4.11, 4.14-4.16, 4.17 α, 4.18-4.20
Κεφ.5
Ασκήσεις: 5.3-5.5, 5.7-5.9, 5.10 α, 5.13 α, 5.15-5.18, 5.20, 5.35-5.37

Homework

Παράδοση στις 24/10/2018
homework 1
Παράδοση στις 14/11/2018
homework 2
Παράδοση στην εξέταση
homework 3

Σημειώσεις Διαλέξεων

Κεφάλαιο Πρώτο
Κεφάλαιο Δεύτερο
Κεφάλαιο Τρίτο
Κεφάλαιο Τέταρτο
Κεφάλαιο Πέμπτο

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Homework10%
Πρόοδος45%
Τελική εξέταση45%

Η πρόοδος είναι προαιρετική και απαλλακτική, δηλαδή η τελική εξέταση θα είναι στην υπόλοιπη ύλη.

Θέματα εξετάσεων


Πρόοδοι


Βιβλιογραφία

  1. D. J. Griffiths, "Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική", Τόμος Ι και ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  2. D. Corson and P. Lorrain, "Introduction to Electromagnetic Fields and Waves", Freeman and Company, Βιβλιοθήκη Φυσικού.
  3. L. Landau, "Electrodynamics of continuous media", Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.
  4. D. T. Edmonds, "Electricity and magnetism in biological systems", Βιβλιοθήκη ΤΕΤΥ.

facebook icon