Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-306
Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ:
Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
6ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη (καθοδηγούμενη και μη): 26+78
 • Σύνολο: 143

Διδάσκων

Γ. Κοπιδάκης
email
kopidaki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394218
γραφείο
B-209, Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 16:00-17:00

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τετάρτη 12:00-15:00, αιθ A2 Επιστήμης Υπολογιστών

Ανακοινώσεις

Ύλη μαθήματος (από τον οδηγό σπουδών)

Διδαχθείσα ύλη

Γενική ανασκόπηση Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης:
από τα άτομα (ιόντα-ηλεκτρόνια) στα στερεά.

Ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των στερεών

Μαγνητικές ιδιότητες των στερεών

Υπεραγωγιμότητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Tο μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την σχέση της ατομικής και ηλεκτρονικής δομής με τις μακροσκοπικές ιδιότητες των στερεών υλικών καθώς και των ιδιοτήτων που τα καθιστούν απαραίτητα στην σύγχρονη τεχνολογία. Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως την σχέση της διάταξης των ατόμων με την ηλεκτρονική δομή (ηλεκτρονικές ενεργειακές καταστάσεις, ζώνες και χάσματα), πώς αυτή καθορίζει αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές, την αλληλεπίδραση των υλικών με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Οι μαθησιακοί στόχοι που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος του μαθήματος είναι οι εξής:

 1. Να καταλάβουν οι φοιτητές τα βασικά στοιχεία της κβαντικής θεωρίας των στερεών που απαιτείται για την περιγραφή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων τους.
 2. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διερευνούν την αλληλεπίδραση στερεών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 3. Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις σημαντικότερες πλευρές των ηλεκτρονικών, οπτικών, μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών ώστε να μπορούν να καταλάβουν την σχεδίαση και λειτουργία ηλεκτρονικών και μαγνητικών διατάξεων σε πιο προχωρημένα μαθήματα.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την προαιρετική εξέταση προόδου (50%) και από την υποχρεωτική τελική εξέταση (50% αν ο βαθμός της είναι χειρότερος από το βαθμό της προόδου ή 100% αν ο βαθμός της είναι καλύτερος από το βαθμό της προόδου).

Βιβλιογραφία

 1. Ε.Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τόμος Ι: Mέταλλα, Ημιαγωγοί, Μονωτές», ΠΕΚ, Ηράκλειο 1997.
 2. C. Kittel, «Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Καταστάσεως», 5η Έκδοση, μετάφραση στα Ελληνικά Χ. Παπαγεωργόπουλου, ‘Εκδοση Γ. Πνευματικού, Αθήνα 1979.
 3. Σ. Τραχανά, «Κβαντομηχανική I: Θεμελιώδεις Αρχές, Απλά Συστήματα, Δομή της Ύλης. Μια Βασική Εισαγωγή για Φυσικούς, Χημικούς και Μηχανικούς», ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005.
 4. W.D. Callister, Jr., «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004.
 5. Ε.Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τόμος ΙΙ: Τάξη, Αταξία, Συσχετίσεις», ΠΕΚ Ηράκλειο 2003.
 6. I. Harald, L. Hans, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υλικών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (2012).
 7. P. Robert, Electrical and Magnetic Properties of Materials, Artech House, Norwood MA (1988).
 8. W.A. Harrison, Electronic Structure and the Properties of Solids: The Physics of the Chemical Bond, Dover, New York (1989).
 9. R.C. O' Handley, Modern Magnetic Materials: Principles and Applications, Wiley (2000).

Χρήσιμα αναγνώσματα

Οι σημειώσεις από τις διαλέξεις καλύπτουν πλήρως τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος. Για συμπληρωματική μελέτη προτείνονται τα παρακάτω κεφάλαια από τη βιβλιογραφία.

Από

 1. : Κεφ. 1, 2, 3, 6, (8), 9
 2. : Κεφ. 6, (7), 8, 10, 14, 15
 3. : Κεφ. 14
 4. : Κεφ. 18, 21
 5. : Κεφ. 30

Προτεινόμενες ασκήσεις

Οι ασκήσεις στο e-class είναι προαιρετικές.