Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-335
Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
5ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη: 90
 • Σύνολο: 129

Διδάσκουσα

Μαρία Χατζηνικολαΐδου
email
mchatzin@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394276 (γραφείο) & 394277 (εργαστήριο)
γραφείο
208α, κτήριο Βιολογίας
εργαστήριο
225, κτήριο Βιολογίας
ώρες γραφείου
Πέμπτη 13:45-14:45 (στο γραφείο ή στο εργαστήριο)

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 11:00-14:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Εισαγωγή στο κύτταρο και στα δομικά στοιχεία του
 2. Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες
 3. Μεμβρανική μεταφορά
 4. Σηματοδότηση – Πορείες μεταγωγής σημάτων
 5. Aντιγραφή, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA
 6. Ολοκλήρωση μεταβολισμού
 7. Ανοσοποιητικό σύστημα
 8. Μετάφραση του mRNA
 9. Αισθητικά συστήματα
 10. Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις και εξωκυττάρια ουσία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την μελέτη κυτταρικών δομών, μηχανισμών διάδοσης πληροφορίας, βιοσύνθεση βιομορίων και αλληλεπίδραση κυττάρων και οργανισμών με το περιβάλλον. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τα τις κυτταρικές δομές και λειτουργίες, και τη βιοχημεία που τις διέπει
 2. εμπέδωση των μηχανισμών μετάδοσης πληροφορίας στα κύτταρα
 3. χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για επίλυση προβλημάτων κυτταρικών συστημάτων
 4. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος των συνθετικών βιοϋλικών και των εφαρμογών τους (μάθημα ETY- 491).

Γενικές ικανότητες

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία

Το βιβλίο καλύπτει κατά 100% τη συνολική διδασκόμενη ύλη.

Επιπλέον βιβλιογραφία