Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-362
Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
6ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις και ασκήσεις: 39
 • Μελέτη: 65
 • Σύνολο: 104

Διδάσκων

Γιώργος Κιοσέογλου
email
gnk@materials.uoc.gr
γραφείο
Β-205, Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
ώρες γραφείου
Πέμπτη 10:00-12:00
τηλέφωνο
2810394318

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 09:00-12:00

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Μαγνητικά Υλικά
 • Μαγνητική ροπή, Μαγνήτιση, Ειδική Μαγνήτιση, Μαγνητική επιδεκτικότητα
 • Διαμαγνητισμός
 • Παραμαγνητισμός: κλασική και κβαντική θεώρηση
 • Νόμος Curie και Νόμος Curie-Weiss
 • Συναρτήσεις Langevin και Brillouin
 • Σιδηρομαγνητισμός, κλασική και κβαντική θεώρηση
 • Νόμος των αντίστοιχων καταστάσεων
 • Περιοχές Weiss, Μαγνητική Υστέρηση, μαγνητική ανισοτροπία
 • Μαλακά και Σκληρά μαγνητικά υλικά
 • Αντισιδηρομαγνητικά Υλικά
 • Αλληλεπιδράσεις σε χαμηλές διαστάσεις. Spin glass. Σουπερ-παραμαγνητισμός. Λεπτά υμένια και πολυστρωματικές διατάξεις
 • Μαγνήτιση, συνάρτηση επιμερισμού και θερμοδυναμικές ιδιότητες
 • Μαγνητοαντίσταση και γιγαντιαία Μαγνητοαντίσταση
Κεραικά Υλικά
 • Εισαγωγή στα Κεραμικά Υλικά
 • Πυροσυσσωμάτωση και ανάπτυξη μικροδομής
 • Δεσμοί σε Κεραμικά Υλικά
 • Δομές σε Κεραμικά Υλικά– Πυριτικά Πλέγματα
 • Ατέλειες. Ονοματολογία Kroger-Vink
 • Επίδραση χημικών δυνάμεων και δομής στις φυσικές ιδιότητες
 • Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στα μαγνητικά και κεραμικά υλικά. Περιγράφονται οι θεμελιώδεις αρχές του μαγνητισμού τόσο με κλασική όσο και με κβαντική θεωρία. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών του μαγνητισμού
 2. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων με μαγνητικά και κεραμικά υλικά
 3. χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για την λύση φυσικών προβλημάτων.

Γενικές ικανότητες

Σημειώσεις

Μαγνητικά Υλικά

Ασκήσεις

Μαγνητικά Υλικά

Βοηθητικό υλικό

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με

Βιβλιογραφία