ΕΤΥ-362
Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Διδάσκοντες

Γιώργος Κιοσέογλου
email
gnk@materials.uoc.gr
γραφείο
305, Κτήριο Φυσικού
τηλέφωνο
2810394318

Ανακοινώσεις

Σημειώσεις

Μαγνητικά Υλικά

Ασκήσεις

Μαγνητικά Υλικά

Βοηθητικό υλικό

Διδασκόμενη Ύλη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία