Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-403
Βιοφωτονική

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
7ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες: 120

Διδάσκων

Στέλιος Τζωρτζάκης
email
stzortz@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391396
γραφείο
Δ013, Κτήριο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
website
http://unis.iesl.forth.gr/team/tzortzakis.htm

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Κάθε Τετάρτη 14:00 – 17:00 στην αίθουσα Α4 του CSD.

Ανακοινώσεις

Τα μαθήματα ξεκινάνε κανονικά στις 28 Σεπτεμβρίου και γίνονται κάθε Τετάρτη 14:00-17:00 στην αίθουσα Α4 του CSD. Οι διαφάνειες των διαλέξεων ανεβαίνουν στα «Έγγραφα» στο teleclass.

Διδασκόμενη Ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος αναμένεται να:

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις και εργασίες του μαθήματος αναρτώνται στο teleclass.

Αξιολόγηση φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Βιβλιογραφία