Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μεταβολή κωδικού πρόσβασης

Μεταβολή κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το τμήμα (mail, TETYBox), καθώς επίσης και για την πρόσβασή σας στο ασύρματο δίκτυο eduroam.

Ο νέος κωδικός πρέπει:

  • να αποτελείται από ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ οκτώ χαρακτήρες
  • να περιέχει εκτός από πεζά γράμματα, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΛΑ τα παρακάτω:
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα κεφαλαίο γράμμα
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έναν αριθμό
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα σύμβολο όπως !#$% κλπ. (Αποφύγετε το @ διότι θεωρείται κοινός χαρακτήρας)

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υπολογιστικής υποστήριξης του ΤΕΤΥ.

Ιδιότητα χρήστη:
Όνομα χρήστη:
Τρέχον συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό (επανάληψη):