Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

αφίσα

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 1η Ημερίδα Προπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
για φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ε-130
στο Κτήριο του Μαθηματικού, στις 10:00 π.μ. Οι παρουσιάσεις των εργασιών μπορεί να είναι με ανοικτή ομιλία ή ανακοίνωση με poster.

Πρόσκληση

Αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων

Πρόγραμμα ημερίδας

Βιβλίο περιλήψεων εργασιών

Υποβολή εργασιών

Για να υποβάλετε τις εργασίες σας συμπληρώστε τις φόρμες
(ελληνικό κείμενο) ή
(αγγλικό κείμενο).

Για την υποβολή των εργασιών και για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
στο email
μας.

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 7 Μαΐου 2023

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερλάνο Νικολέτα
Κουτσού Κωνσταντίνα

Λαδάκη Μαρία
Μεταξά Μαρία
Πολυχρονίδης Παναγιώτης
Ταβερναράκη Ναταλία-Νικολέτα