Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Για το πρόγραμμα εξεταστικής των μαθημάτων ΣΘΕΤΕ, δείτε εδώ.

Ενημέρωση: 15/5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία 27/05 13-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 28/05 09-12 Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 28/05 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική (εμβόλιμη) 28/05 17-20 Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών 29/05 09-12 Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-242 Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά 29/05 13-16 Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών (εμβόλιμη) 30/05 09-12 Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II 30/05 13-16 Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις I (εμβόλιμη) 30/05 17-19 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-114 Προγραμματισμός Η/Υ I (εμβόλιμη) 31/05 09-12 Εργ. ΗΥ ΤΕΤΥ
ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας 03/06 09-12 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-232 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 03/06 13-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Υλης (εμβόλιμη) 04/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική – Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (εμβόλιμη) 04/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-209 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας 04/06 17-19 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-204 Εργ. Φυσικής ΙΙ : Ηλεκτρισμός – Οπτική 05/06 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών (εμβόλιμη) 05/06 13-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 06/06 10-12 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία (εμβόλιμη) 06/06 10-12 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 06/06 13-16 Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-362 Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 06/06 17-20 Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών (εμβόλιμη) 07/06 13-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-011 Αγγλικά I (εμβόλιμη) 07/06 17-20 Αμφ. Β Βιολογίας
ETY-012 Αγγλικά II 07/06 17-20 Αμφ. Β Βιολογίας
ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή 10/06 13-16 Αμφ. Α1 Χημικού
ΕΤΥ-222 Φασματοσκοπία 10/06 17-20 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-213 Η/Υ II: Αριθμητική Ανάλυση 11/06 09-12 Αιθ. ΗΥ2 Φυσικού
ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 11/06 09-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα 11/06 13-15 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141 Υλικά I (εμβόλιμη) 11/06 18-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II 12/06 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης : Εισαγωγή (εμβόλιμη) 12/06 13-16 Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ : Ηλεκτρονικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 12/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-349 Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 13/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 13/06 13-16 Αμφ. Α201 Μαθηματικού
ΕΤΥ-203 Εργ. Φυσικής Ι: Μηχανική – Θερμότητα (εμβόλιμη) 14/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός (εμβόλιμη) 13/06 18-20 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία (εμβόλιμη) 14/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης 14/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα 14/06 18-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-346 Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-348 Υλικά & Περιβάλλον Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα
ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-490 Φωτονικά Υλικά Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-582 Προηγμένα Οργανικά Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην επιστήμη υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα