Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει μόνος του (ή μετά από συννενόηση με το σύμβουλο καθηγητή), τα μαθήματα στα οποία θέλει να εγγραφεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις:

  • Έχει επιτύχει στα προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.
  • Δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί (8 ανά εξάμηνο).
  • Tο μάθημα αυτό προσφέρεται κατά το εξάμηνο εγγραφής.

Στους αμέσως επόμενους πίνακες δίδεται το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος:

Κωδικός Α’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 34
101 Γενική Φυσική I 6
111 Γενικά Μαθηματικά I 6
121 Γενική Χημεία 6
141 Υλικά I: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 6
011 Αγγλικά I 4
114 Η/Υ I: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6
Κωδικός Β’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 36
102 Γενική Φυσική II 6
112 Γενικά Μαθηματικά II 6
116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 6
122 Οργανική Χημεία 6
124 Εργαστήριο Χημείας 8
012 Αγγλικά II 4
Κωδικός Γ’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 40
201 Σύγχρονη Φυσική–Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 6
223 Ανόργανη Χημεία 6
225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών 8
203 Εργαστήριο Φυσικής I: Μηχανική-Θερμότητα 8
211 Διαφορικές Εξισώσεις I 6
260 Θερμοδυναμική 6
Κωδικός Δ’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 32
204 Εργαστήριο Φυσικής II: Ηλεκτρισμός-Οπτική 8
232 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 6
242 Υλικά III: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά Υλικά 6
243 Υλικά II: Πολυμερή-Κολλοειδή 6
Επιλογής Υποχρεωτικό 1 6
Κωδικός Ε’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 32
301 Ηλεκτρομαγνητισμός 6
305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 6
335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 6
343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 8
391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 6
Κωδικός ΣΤ’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 34
362 Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 6
344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 8
ΠΡΑ-001 Πρακτική Άσκηση 5
Μαθήματα Επιλογής 15
Κωδικός Ζ’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 16
Μαθήματα Επιλογής ή Επιλογής Υποχρεωτικά 16
Κωδικός Η’ Εξάμηνο ECTS
Σύνολο ECTS 16
Μαθήματα Επιλογής ή Επιλογής Υποχρεωτικά 16

Tο πρόγραμμα δίνει διάφορες επιλογές, που αυξάνονται όταν ο φοιτητής περνά τα υποχρεωτικά βασικά μαθήματα με κανονικό ρυθμό (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα). Oι επιλογές εξαρτώνται από τα ενδιαφέροντα του φοιτητή και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου. Tο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών όπως δίδεται στους παραπάνω πίνακες έχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή στα πρώτα εξάμηνα της φοίτησής του. Tο φυσιολογικό βάρος κάθε εξαμήνου (με κανονική πρόοδο) είναι περίπου 35 μονάδες ECTS κατά μέσο όρο. Tο πρότυπο πρόγραμμα ορίζει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τον προτεινόμενο συνολικό αριθμό μονάδων ECTS για μαθήματα επιλογής. Eίναι δυνατόν σε ένα εξάμηνο, για τα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές να παίρνουν περισσότερες ή λιγότερες από τις προτεινόμενες μονάδες ECTS.