ΕΤΥ-302
Οπτική και Κύματα

Διδάσκων

Δημήτρης Παπάζογλου
email
dpapa@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394281
γραφείο
B-213, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Ανακοινώσεις

Ώρες Γραφείου
Τετάρτη 10:00-12:00, στο γραφείο Β213, Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, τηλέφωνο 2810394281.

Διδασκόμενη ύλη

 1. Κύματα στην φύση
 2. Κυματική διάδοση
 3. Γεωμετρική οπτική, Φακοί και κάτοπτρα
 4. Πόλωση
 5. Συμβολή
 6. Περίθλαση
 7. Πηγές - Ανιχνευτές φωτός

Προαπαιτούμενα

Για τους φοιτητές του ΤΕΤΥ τα μαθήματα:

Σημειώσεις

 1. Σύντομη παρουσίαση όλης της ύλης  (video)
 2. Βασικές αρχές, Κύματα στην φύση
 3. Γεωμετρική οπτική
 4. Θεωρία πινάκων στην γεωμετρική οπτική
 5. Φωτομετρία-Ραδιομετρία
 6. Πόλωση
 7. Συμβολή
 8. Περίθλαση

Λυμένες Ασκήσεις

 1. 1η ομάδα
 2. Λυμένα θέματα εξετάσεων

Άλυτες Ασκήσεις

 1. 1η ομάδα

Ασκήσεις αυτομελέτης

Οι ασκήσεις αυτομελέτης θα δίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Συμπεριλαμβάνουν υποδείγματα λύσεων καθώς και τις απαντήσεις.

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Η συμμετοχή στο project είναι προαιρετική. Η βαθμολογία του θα είναι επικουρική στο ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω. Η παρουσίαση θα αφορά ένα θέμα στην ευρύτερη περιοχή της οπτικής και θα έχει διάρκεια 10 λεπτά. Τα θέματα των παρουσιάσεων, καθώς και οι όποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτά θα δίνονται στην διάρκεια του μαθήματος.

Θέματα περασμένων ετών

Αρχείο

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις του μαθήματος.
 2. "Topics in Optics", E. Hecht, μεταφρασμένο στα ελληνικά ως "Οπτική" από Ι. Σπυριδέλη, Schaum's Outline Series.
 3. "Optics", E. Hecht, Addison-Wesley, (2001).
 4. "Introduction to Modern Optics", G.R. Fowles, Dover, (1989).

Προχωρημένα βοηθήματα

 1. "Principles of Optics", M. Born, E. Wolf.
 2. "Introduction to Fourier Optics", J. W. Goodman, McGraw-Hill, (1996).