Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Φυλλάδιο παρουσίασης

Το Τμήμα έχει ετοιμάσει ένα φυλλάδιο με το οποίο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Αφίσα Μεταπτυχιακού προγράμματος

Η αφίσα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι αυτή.

Υποδοχή Πρωτοετών

Το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, τελετή υποδοχής των νέων, πρωτοετών φοιτητών του, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.
Το βοηθητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε το 2022 για την παρουσίαση του αντικειμένου του και της οργάνωσής του βρίσκεται εδώ.