Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η' Εξάμηνο

Ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΠ (X-B2) ΦΠ (Y-A2) ΦΠ (Y-A2) ΝΕΔΔΙ (M-A210)
10-11 << << << <<
11-12 << << << <<
12-13 ΣΕΥ (Υ-Α2) ΧΣΚ (Χ-Β2) ΣΜΥ (Μ-Α210) ΒΥΣΒ (Υ-Α2) <<
13-14 << << << <<
14-15 << << << <<
15-16 ΡΔ (Φ-2)
16-17 AEAE (M-A210) YEΥ  Ι (Αιθ. ΗΥ) <<
17-18 ΣΕΚ (Χ-Β2) << << <<
18-19 << << <<
19-20 << << <<
  • ΘΕΩΡIΑ
  • ΑΣΚΗΣΕIΣ
  • Χ-Β2: Αιθ. 2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Μ-Α210: Αιθ. Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  • Υ-A2: Αιθ. Α2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Φ-2: Αιθ. 2 ΦΥΣΙΚΟΥ
  • Αιθ. ΗΥ: Αίθουσα ΗΥ (Ε-109) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
ΣΠ ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Μ. Βαμβακάκη
ΦΠ ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών Δ. Βλασσόπουλος
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΧΣΚ ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης Γ. Αρματάς
ΣΕΥ ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών Ι. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος
ΝΕΔΔΙ ΕΤΥ-209 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας Φ. Ξηρουχάκης
ΑΕΑΕ ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Φ. Ξηρουχάκης
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σ. Καλλιβωκάς
ΣΕΚ ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών Ε. Κουτσουρούμπη
YEY ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Ι Γ. Κοπιδάκης
ΕΑ ΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή* Δ. Τζεράνης, Κ. Παπαδόπουλος