Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η' Εξάμηνο

Ενημέρωση: 16 Απριλίου 2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΠ (M-A210) ΦΠ (M-A210) ΦΠ (M-A210) ΧΣΚ (Χ-Β2) ΝΕΔΔΙ (M-A210)
10-11 << << << << <<
11-12 << << << << <<
12-13 ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) ΣΜΥ (Μ-Α210) ΒΥΣΒ (Υ-Α2) <<
13-14 << << <<
14-15 << << <<
15-16 << ΡΔ (Υ-Α2)
16-17 <<
17-18 <<
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • ΑΣΚΗΣΕIΣ
  • Χ-Β2: Αιθ. 2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Μ-Α210: Αιθ. Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  • Υ-A2: Αιθ. Α2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Αιθ. ΗΥ: Αίθουσα ΗΥ (Ε-109) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
ΣΠ ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Μ. Βαμβακάκη
ΦΠ ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών Δ. Βλασσόπουλος
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΧΣΚ ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης Γ. Αρματάς
YEY II ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II* Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σ. Καλλιβωκάς
ΕΜΣ ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Κατασκευών και Μηχανολογικού Σχεδίου Κ. Παπαδόπουλος
ΝΕΔΔΙ ΕΤΥ-209 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας Φ. Ξηρουχάκης