Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ζ' Εξάμηνο

Ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΚΔ (X-B2) ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) ΣΚΔ (X-B2) ΒB (Χ-Β2)
10-11 << << << <<
11-12 << << << <<
12-13 ΚΧ (Χ-Β2) << ΚΧ (Χ-Β2)
13-14 << <<
14-15
15-16 ΣΦΗ (Μ-Α210) ΠΟΥΕΠ (Χ-Β2)
16-17 << <<
17-18 << <<
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡΙΑ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  • Αιθ. ΗΥ: Αίθουσα ΗΥ (Ε-109) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  • Χ-Β2: Αίθουσα Β2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Μ-Α210: Αίθουσα Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΦΗ ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Ν. Πελεκάνος
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΚΧ ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Κ. Στούμπος
ΒB ΕΤΥ-428 Βιώσιμα (Βιο)πολυμερή Κ. Βελώνια
ΠΟΥΕΠ ΕΤΥ-582 Προηγμένα Οργανικά Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Εμμ. Γλυνός
ΕΜΣ ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Κατασκευών και Μηχανολογικού Σχεδίου Κ. Παπαδόπουλος
ΑΕΑΕ ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα