Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Θεμελίωση της βασικής γνώσης σε θέματα Κυματικής και Οπτικής. Κατανόηση βασικών αρχών του Ηλεκτρομαγνητισμού στην Οπτική και της προσέγγισης της Γεωμετρικής οπτικής. Κατανόηση βασικών αρχών που διέπουν την κυματική διάδοση καθώς και των φαινομένων της συμβολής και περίθλασης. Κατανόηση της πόλωσης των εγκάρσιων κυμάτων καθώς και της επίδρασης της οπτικής ανισοτροπίας. Εφαρμογή σε πολωτικά οπτικά συστήματα. Κατανόηση των βασικών αρχών της λειτουργίας οπτικών συστημάτων. Εφαρμογή βασικών στρατηγικών σχεδιασμού μέσω της ανάλυσης βασικών οπτικών συστημάτων.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:24:30

Διδάσκων

Παπάζογλου Δημήτρης

Email: dpapa@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394281, +302810391273

Γραφείο: Β.213, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Β.110 ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου:

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Πέμπτη 15:00-18:00

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

 1. Κύματα στην φύση
 2. Κυματική διάδοση
 3. Γεωμετρική οπτική, Φακοί και κάτοπτρα
 4. Πόλωση
 5. Συμβολή
 6. Περίθλαση
 7. Πηγές – Ανιχνευτές φωτός

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Θεμελίωση της βασικής γνώσης σε θέματα Κυματικής και Οπτικής.
 • Κατανόηση βασικών αρχών του Ηλεκτρομαγνητισμού στην Οπτική και της προσέγγισης της Γεωμετρικής οπτικής
 • Κατανόηση βασικών αρχών που διέπουν την κυματική διάδοση καθώς και των φαινομένων της συμβολής και περίθλασης.
 • Κατανόηση της πόλωσης των εγκάρσιων κυμάτων καθώς και της επίδρασης της οπτικής ανισοτροπίας.
 • Εφαρμογή σε πολωτικά οπτικά συστήματα
 • Κατανόηση των βασικών αρχών της λειτουργίας οπτικών συστημάτων.
 • Εφαρμογή βασικών στρατηγικών σχεδιασμού μέσω της ανάλυσης βασικών οπτικών συστημάτων.

Σημειώσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα στο e-class.

Αξιολόγηση φοιτητών

 • μόνο Τελική εξέταση 100%
 • ή Project:
  • Παρουσίαση 20%
  • Τελική Εξέταση 80%

Η συμμετοχή στο project είναι προαιρετική. Η βαθμολογία του θα είναι επικουρική στο ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω. Η παρουσίαση θα αφορά ένα θέμα στην ευρύτερη περιοχή της οπτικής και θα έχει διάρκεια 10 λεπτά. Τα θέματα των παρουσιάσεων, καθώς και οι όποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτά θα δίνονται στην διάρκεια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

 1. Οπτική, Βασικές αρχές και εφαρμογές, Hecht Eugene (επιστ. επιμ. Βες Σωτήρης)
 2. Σημειώσεις του μαθήματος.
 3. “Topics in Optics”, E. Hecht, μεταφρασμένο στα ελληνικά ως “Οπτική” από Ι. Σπυριδέλη, Schaum’s Outline Series.
 4. “Introduction to Modern Optics”, G.R. Fowles, Dover, (1989).

Προχωρημένα βοηθήματα

 1. “Principles of Optics”, M. Born, E. Wolf.
 2. “Introduction to Fourier Optics”, J. W. Goodman, McGraw-Hill, (1996).
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα