Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 31 Ιανουαρίου 2024 στις 13:31:57

Διδάσκων

Τζωρτζάκης Στέλιος

Emails: stzortz@materials.uoc.gr , stzortz@iesl.forth.gr

Τηλ.: +302810391396

Γραφείο: Δ013, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου: Mon-Wen 11am-1pm

Website

http://unis.iesl.forth.gr/team/tzortzakis.htm

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τετάρτη 13:00-17:00, Αίθουσα Α2, CSD.

Ανακοινώσεις

 • Τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά στις 7 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Διδασκόμενη Ύλη

 • Μαθηματική θεμελίωση της κβαντομηχανικής: Ερμιτιανοί τελεστές, ιδιοτιμές και ιδιοκαταστάσεις, διάκριτο και συνεχές φάσμα. Τα θεμελιώδη αξιώματα της κβαντομηχανικής, η ερμηνεία της Κοπεγχάγης και τα βασικά θεωρήματα: Θεώρημα Ehrenfest, αρχή του Heisenberg, νόμοι διατήρησης.
 • Κβαντική στατιστική: Spin και οι κυματοσυναρτήσεις του. Σύνθεση δυο spin, καταστάσεις singlet και triplet. Ταυτόσημα σωματίδια και η γενικευμένη αρχή του Pauli. H απαγορευτική αρχή. Κατανομές Fermi και Bose. Εφαρμογές: αέριο ελευθέρων ηλεκτρονίων και συμπύκνωση Bose-Einstein.
 • Αλληλεπίδραση ύλης και ακτινοβολίας: Οι βασικές διεργασίες ατόμων/μορίων και φωτονίων: Συντονισμός, σκέδαση, ιοντισμός και αυθόρμητη αποδιέγερση. Ο χρυσός κανόνας του Fermi. Φασματοσκοπία υπερύθρου (IRS), φωτοηλεκτρονίων (PES), ακτίνων X (XRD).
 • Παραγωγή και διάδοση Η/Μ ακτινοβολίας: Αρχή Laser. Ακτινοβολία διπόλου και επιταχυνόμενου φορτίου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μάθημα εφαρμοσμένης κβαντομηχανικής με έμφαση στην περιγραφή και τις ιδιότητες της ύλης καθώς και την αλληλεπίδραση της ύλης με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στο πρώτο μέρος το μάθημα περιέχει τον απαραίτητο φορμαλισμό της κβαντομηχανικής. Παρουσιάζονται οι πρώτες αρχές και τα αξιώματα της θεωρίας, και δίνονται κάποιες βασικές εφαρμογές. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, εφαρμόζουμε την κβαντομηχανική για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση ύλης και φωτός.

Διαλέξεις

 • Οι ασκήσεις και άλλο υλικό αναρτώνται στο teleclass του μαθήματος.

Αξιολόγηση φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Επίλυση Προβλημάτων,
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Παρουσία και ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα 10%, Εργασίες 20%, Τελική εξέταση 70%.
 • Εναλλακτικά: Τελική εξέταση 100%.

Βιβλιογραφία

 • Σ.Tραχανά, Kβαντομηχανική, Tόμος II (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ), Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης (2008).
 • A. Messiah, Quantum Mechanics, Dover (1999).
 • R. Shankar, Principles of Quantum Mecahnics, Plenum Press (1994).
 • Ε. Merzbacher, Quantum Mechanics, John Wiley & Sons, 3rd Edition (1998).
 • J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison Wesley (1994).
 • Πίνακες ολοκληρωμάτων
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Εξάμηνο Δ
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 4
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα