Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-202
Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική, ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:62

Διδάσκων

Στέλιος Τζωρτζάκης
email
stzortz@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391396
γραφείο
Δ013, Κτήριο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
website
http://unis.iesl.forth.gr/team/tzortzakis.htm

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τετάρτη 14:00-18:00, Αίθουσα Α2, CSD.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μάθημα εφαρμοσμένης κβαντομηχανικής με έμφαση στην περιγραφή και τις ιδιότητες της ύλης καθώς και την αλληλεπίδραση της ύλης με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στο πρώτο μέρος το μάθημα περιέχει τον απαραίτητο φορμαλισμό της κβαντομηχανικής. Παρουσιάζονται οι πρώτες αρχές και τα αξιώματα της θεωρίας, και δίνονται κάποιες βασικές εφαρμογές. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, εφαρμόζουμε την κβαντομηχανική για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση ύλης και φωτός.

Διαλέξεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Βιβλιογραφία