ΕΤΥ-202
Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως

Διδάσκων

Στέλιος Τζωρτζάκης
email
stzortz@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391396
γραφείο
Δ013, Κτήριο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
website
http://unis.iesl.forth.gr/team/tzortzakis.htm

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Μάθημα εφαρμοσμένης κβαντομηχανικής με έμφαση στην περιγραφή και τις ιδιότητες της ύλης καθώς και την αλληλεπίδραση της ύλης με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το κύριο εγχειρίδιο του μαθήματος είναι η Κβαντομηχανική, Τόμος II του Σ. Τραχανά.

Προαπαιτούμενα: ΕΤΥ-201, ΕΤΥ-116 (και αντίστοιχα για άλλα τμήματα).

Σημειώσεις

Homework

Βιβλιογραφία

  • Σ.Tραχανά, Kβαντομηχανική, Tόμος II (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ), Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης (2008).
  • A. Messiah, Quantum Mechanics, Dover (1999).
  • R. Shankar, Principles of Quantum Mecahnics, Plenum Press (1994).
  • Ε. Merzbacher, Quantum Mechanics, John Wiley & Sons, 3rd Edition (1998).
  • J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison Wesley (1994).
  • Πίνακες ολοκληρωμάτων

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

  • Παρουσία και ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα 10%, Εργασίες 20%, Τελική εξέταση 70%.
  • Εναλλακτικά: Τελική εξέταση 100%.