Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Ενημέρωση 29/5/2023 (1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-362 Υλικά V:Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 29/05 17-20 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική (εμβόλιμη) 29/05 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-114 Προγραμματισμός Η/Υ I (εμβόλιμη) 29/05 09-12 Εργ. ΗΥ ΤΕΤΥ
ΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα 30/05 13-16 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-141 Υλικά Ι :Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών (εμβόλιμη) 30/05 15-17 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 30/05 17-20 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-349 Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών (Θεωρία) 30/05 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών 31/05 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή 31/05 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Υλης (εμβόλιμη) 31/05 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II 31/05 13-16 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-242 Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά 01/06 13-16 Αμφ. Α201, Α203 Μαθ/κών
ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών (εμβόλιμη) 01/06 13-16 Αμφ. Α201, Α203 Μαθ/κών
ΕΤΥ-209 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας 01/06 09-11 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία (εμβόλιμη) 01/06 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις I (εμβόλιμη) 02/06 09-12 Αιθ. Α2 CSD
ETY-012 Αγγλικά II 02/06 17-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός (εμβόλιμη) 06/06 17-20 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-204 Εργ. Φυσικής ΙΙ : Ηλεκτρισμός – Οπτική 06/06 09-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών 07/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου 07/06 10-13 Εργ. ΗΥ ΤΕΤΥ
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία 07/06 13-16 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 07/06 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 08/06 13-16 Αμφ. Α201 Μαθ/κών
ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών (εμβόλιμη) 08/06 13-16 Αμφ. Α201 Μαθ/κών
ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία (εμβόλιμη) 08/06 13-16 Αμφ. Α201 Μαθ/κών
ΕΤΥ-203 Εργ. Φυσικής Ι : Μηχανική – Θερμότητα (εμβόλιμη) 08/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-232 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 09/06 17-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας 09/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών (εμβόλιμη) 09/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία (εμβόλιμη) 09/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ : Ηλεκτρονικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 09/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I (εμβόλιμη) 09/06 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 12/06 17-20 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης : Εισαγωγή (εμβόλιμη) 12/06 09-12 Αίθ. Α210 Μαθηματικών
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II 13/06 09-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών (εμβόλιμη) 13/06 17-20 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 14/06 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών (εμβόλιμη) 14/06 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης 15/06 13-16 Αμφ. Α203 Μαθ/κών
ΕΤΥ-348 Υλικά & Περιβάλλον 15/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΠΚ-1004 Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Διανοητική Ιδιοκτησία 15/06 12:30-14:30 Αμφ. ΣΟ
ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 16/06 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική – Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα
ΕΤΥ-011 Αγγλικά (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα
ΕΤΥ-213 Η/Υ II: Αριθμητική Ανάλυση Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I (εμβόλιμη) Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-346 Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης ιδρυματικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας

Δείτε εδώ.

Πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.