Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει ένα νέο διώροφο κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, για την εξυπηρέτηση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες της και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Υπηρεσίες

Άποψη της Βιβλιοθήκης του ΠΚ
 • Δανεισμός
 • Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Χρηστών (σεμινάρια πρωτοετών, σεμινάρια βιβλιογραφίας προπτυχιακoύ και μεταπτυχιακού επιπέδου κ.α.)
 • Διαδανεισμός (δανεισμός μεταξύ Βιβλιοθηκών για βιβλία, άρθρα και άλλου τύπου υλικό).
 • αναγνωστήρια
 • ηλεκτρονικό αναγνωστήριο με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας
 • εκτυπωτές (για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση)
 • φωτοτυπικά μηχανήματα
 • σαρωτές (scanners)

Συλλογές

Οι συλλογές είναι ενιαίες για όλα τα Τμήματα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Βιβλία (επιστημονικά, σχολικά, λογοτεχνικά, πληροφοριακά,ελληνικά και ξενόγλωσσα)
 • Περιοδικά (επιστημονικά, κυρίως ξενόγλωσσα)
 • διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 20:00
Σάββατο 09:00-15:00
Τηλ. επικοινωνίας:
2810 393256, 394313
FAX
2810 393234