Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Ενημέρωση 16 Απριλίου 2024

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου 29/08 10-12 Αιθ. Η/Υ Ε109
ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός 29/08 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά Ι 30/08 10-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 30/08 13-15 Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών 30/08 16-18 Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-222 Φασματοσκοπία 31/08 10-12 Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι 31/08 18-20 Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-302 Οπτική & Κύματα 01/09 10-12 Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία 01/09 14-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 01/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-114 HY I 02/09 10-12 Αίθουσα Η/Y E109
ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική 02/09 14-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική 02/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-362 Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 02/09 19-21 Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα 05/09 10-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 05/09 14-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία 05/09 17-19 Αμφ. Α1, A2, A3 Χημικού
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική ΙΙ 06/09 10-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία 06/09 14-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική Ι: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 06/09 17-19 Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-349 Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 07/09 10-12 Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 07/09 14-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141 Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 07/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-205 Καινοτομία, Επιχειρ/τα και Διανοητική Ιδιοκτησία 08/09 10-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-012 Αγγλικά ΙΙ 08/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης 09/09 10-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία 09/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-209 Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 12/09 10-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-203 Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική – Θερμότητα 12/09 17-19 Αμφ. Α1, A2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 13/09 10-12 Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική Ι 13/09 17-19 Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας 14/09 10-12 Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 14/09 14-16 Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών 15/09 10-12 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 15/09 14-16 Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 16/09 14-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ: Πολυμερή – Κολλοειδή 16/09 18-20 Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-346 Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον 19/09 10-12 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-403 Βιοφωτονική 19/09 13-15 Αιθ. Η/Υ Ε109
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 19/09 17-19 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός – Οπτική 20/09 10-12 Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών 20/09 13-15 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 20/09 13-15 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-232 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 20/09 17-19 Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 21/09 10-12 Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία 21/09 13-15 Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 21/09 18-20 Αμφ. Α201, Α203
ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 22/09 10-12 Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 22/09 13-15 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-011 Αγγλικά Ι 22/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 23/09 14-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-242 Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά – Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά 23/09 17-19 Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙI Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-213 ΗΥ ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-215 Προχ. Προγραμματισμός Ι: C++ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην επιστήμη υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-582 Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.