Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Ενημέρωση 23/8/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης 28/08 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-011 Αγγλικά I 28/08 13-16 Αμφ. Α2 Χημείας
ΕΤΥ-242 Υλικά III: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά 28/08 17-20 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός 29/08 09-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 29/08 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141 Υλικά I: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 29/08 17-20 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα 30/08 09-11 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 30/08 13-15 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-362 Υλικά V:Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 30/08 17-20 Αναγνωστήριο CSD, Αιθ. Α2
ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 31/08 11-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή 31/08 13-16 Αμφ. Α201, Α203 Μαθ/κών
ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία 31/08 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-346 Νανοϋλικα για Ενέργεια και Περιβάλλον 31/08 17-20 Αίθ. Α210 Μαθ/κών
ΕΤΥ-209 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας 01/09 09-11 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία 01/09 09-12 Αίθ. Α210 Μαθ/κών
ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά 01/09 13-15 Αιθ. Α2 CSD
ETY-232 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 01/09 13-15 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 01/09 17-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-203 Εργ. Φυσικής Ι : Μηχανική – Θερμότητα 04/09 13-16 Αμφ. 1 Χημείας
ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι 04/09 17-20 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική – Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 05/09 09-12 Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-348 Υλικά & Περιβάλλον 05/09 13-16 Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική II 05/09 17-19 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική 06/09 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά Ι 06/09 13-16 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 06/09 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών 07/09 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών 07/09 09-12 Αίθ. Α210 Μαθ/κών
ΕΤΥ-012 Αγγλικά ΙΙ 07/09 17-20 Αμφ. Β, CSD
ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 07/09 13-14 Αμφ. Α201, Μαθ/κών
ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας 08/09 09-12 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-222 Φασματοσκοπία 08/09 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία 08/09 17-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-204 Εργ. Φυσικής ΙΙ : Ηλεκτρισμός – Οπτική 12/09 09-12 Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-349 Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών (Θεωρία) 12/09 13-16 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I 12/09 13-16 Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II : Ηλεκτρονικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 12/09 13-16 Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II 12/09 17-20 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 13/09 09-12 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΠΚ-1004 Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Διανοητική Ιδιοκτησία 13/09 12:30-14:30 Αμφ. Β CSD
ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II 13/09 13-16 Αμφ. Α, Β Φυσικής
ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 13/09 17-20 Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης : Εισαγωγή 14/09 13-16 Αμφ. Α201 Μαθ/κών
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία 14/09 17-20 Αμφ. 1 Χημείας
ΕΤΥ-114 ΗΥ I: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 15/09 09-12 / 12-15 Αίθ. ΗΥ ΤΕΤΥ
ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 15/09 14-16 Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-302 Οπτική & Κύματα 15/09 17-20 Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-340 Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-403 Βιοφωτονική Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-215 Προχωρημένος Προγραμματισμός I Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-582 Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικών Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-213 Η/Υ ΙΙ Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα